Nabór wniosków na projekty dotyczące opracowania strategii zarządzania wiekiem u pracodawcy

Kategoria: Nabory wniosków
05.04.2019
29 kwietnia 2019 roku rozpocznie się nabór wniosków na projekty związane z opracowaniem strategii zarządzania wiekiem u pracodawcy, w tym możliwości realizacji szkoleń i doradztwa w tym zakresie oraz wdrożenia opracowanego programu.

Pióro leżące na kartce papieru - zdjęcie poglądowe - Pixabay.jpg

Do 20 maja 2019 roku będzie można składać wnioski o dofinansowanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (RPO WM) w ramach 8. Osi Priorytetowej Rynek Pracy, Działania 8.6. Wsparcie na rzecz wydłużenia aktywności zawodowej, Poddziałania 8.6.1. Realizacja programów przekwalifikowania pracowników i wsparcie dla pracodawców, typ projektu B: Opracowanie strategii zarządzania wiekiem u pracodawcy, w tym możliwość realizacji szkoleń i doradztwa w tym zakresie oraz wdrożenie opracowanego programu (jego elementu).

Działania realizowane w ramach projektów to:

  • opracowanie strategii zarządzania wiekiem u pracodawcy, a następnie wdrożenie jej elementu - w przypadku pracodawców, którzy nie posiadają opracowanej strategii zarządzania wiekiem na dzień przystąpienia do projektu; 
  • wdrożenie wybranych elementów (narzędzi) strategii zarządzania wiekiem – w przypadku pracodawców, którzy posiadają opracowaną strategię zarządzania wiekiem na dzień przystąpienia do projektu.

O dofinansowanie będą mogły ubiegać się wszystkie podmioty - z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych), w szczególności:

  • przedsiębiorcy, 
  • instytucje otoczenia biznesu, 
  • partnerzy społeczni i gospodarczy, 
  • organizacje pozarządowe.

Rozstrzygnięcie konkursu planowane jest na lipiec 2019 roku.

Do rozdysponowania jest ponad 7 mln 231 tys. zł

Szczegółowe informacje na temat konkursu, regulamin oraz dokumentacja dostępne są tutaj.  

fot. Pixabay