Nabór wniosków na projekty związane z wdrożeniem programów dotyczących rozwoju kompetencji kadr MŚP

Kategoria: Nabory wniosków
28.02.2019
Wkrótce rozpocznie się nabór na projekty związane z realizacją programów dotyczących rozwoju kompetencji kadr małych i średnich przedsiębiorstw.

Mężczyzna pracujący na komputerze - zdjęcie ilustracyjne - Pixabay.jpg

Od 29 marca do 24 kwietnia 2019 roku będzie można składać wnioski o dofinansowanie projektów w ramach 8. Osi Priorytetowej. Rynek pracy, Działania 8.4 Rozwój kompetencji kadr i adaptacja do zmian, Poddziałania 8.4.1 Rozwój kompetencji kadr sektora MŚP Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, typ projektu A: wsparcie dotyczące podnoszenia kompetencji i/lub kwalifikacji kadr sektora MŚP w ramach podmiotowego finansowania usług rozwojowych.

Pomoc udzielana będzie za pośrednictwem operatora, który ma za zadanie:  

  • finansowanie i rozliczanie usług rozwojowych na podstawie umów zawartych z MŚP zgodnie z przyjętymi w regulaminie konkursu założeniami realizacji poddziałania; 
  • wsparcie informacyjne dla MŚP z zakresu nowego sposobu finansowania usług rozwojowych;
  • zachęcanie MŚP do podnoszenia kompetencji i kwalifikacji swoich pracowników i korzystania z nowego systemu finansowania; 
  • obsługę Bazy Usług Rozwojowych zgodnie z nadanymi uprawnieniami.

O dofinansowanie projektu mogą ubiegać się wszystkie podmioty, z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych), w szczególności: 

  • przedsiębiorcy; 
  • instytucje otoczenia biznesu; 
  • partnerzy społeczni i gospodarczy; 
  • organizacje pozarządowe.

Planowany termin rozstrzygnięcia konkursu to lipiec 2019 roku.

Do rozdysponowania jest ponad 82 mln zł.

Szczegółowe informacje na temat konkursu, regulamin oraz dokumentacja dostępne są tutaj.

fot. Pixabay