Najbliższe terminy ogłoszeń o naborach wniosków w Programie

Kategoria: Nabory wniosków
30.03.2017

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Małopolskiego informuje, że planowany termin ogłoszenia naborów wniosków w trybie konkursowym, których termin rozpoczęcia przewidziano na II kwartał 2017 roku to:

 • II połowa kwietnia dla Poddziałania 4.3.3 Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej – inwestycje regionalne
 • I połowa maja dla Poddziałania 9.2.2 Usługi opiekuńcze oraz interwencja kryzysowa - ZIT , Typy A, B 
 • II połowa maja dla Działania 1.1 Infrastruktura badawcza sektora nauki 
 • II połowa maja dla Poddziałania 1.2.3 Bony na innowacje 
 • II połowa maja dla Poddziałania 3.4.4 Dotacje dla MŚP, Typ B 
 • II połowa maja dla Poddziałania 8.6.1 Realizacja programów  przekwalifikowania pracowników i wsparcie dla pracodawców, Typ B

Uwaga!

Wskazane terminy mają charakter orientacyjny i mogą ulec zmianie.

Zgodnie z  Ustawą o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 Instytucja Zarządzająca Programem Operacyjnym publikuje harmonogram naboru wniosków na kolejny rok. Można w nim znaleźć informacje, w którym kwartale planowane jest rozpoczęcie naboru wniosków w ramach konkretnego Działania lub Poddziałania, a także orientacyjną kwotę przeznaczoną na dofinansowanie projektów w ramach konkursu.

Każdy nabór ogłaszany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego publikowany jest na stronie internetowej w zakładce Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów. Wszelkich informacji dla osób zainteresowanych ubieganiem się o dofinansowanie udzielają Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich w Małopolsce:

 • Punkt Informacyjny w Krakowie, ul. Wielicka 72 B, wejście od ul. Dworcowej, 30-552 Kraków tel. (12) 616 0 616, fax (12) 29 90 941 e-mail: fem@umwm.pl
 • Punkt Informacyjny w Chrzanowie, ul. Grunwaldzka 5, 32-500 Chrzanów, tel. (12) 616 03 91, (12) 616 03 92, (12) 616 03 93, e-mail: fem_chrzanow@umwm.pl
 • Punkt Informacyjny w Nowym Sączu, ul. Wazów 3, 33-300 Nowy Sącz, tel. (12) 616 03 71, (12) 616 03 72, (12) 616 03 73, e-mail: fem_nowysacz@umwm.pl
 • Punkt Informacyjny w Nowym Targu, Al. 1000-lecia 35, 34-400 Nowy Targ, tel. (12) 616 03 81, (12) 616 03 82, (12) 616 03 83, e-mail: fem_nowytarg@umwm.pl
 • Punkt Informacyjny w Tarnowie, ul. Wałowa 37, 33-100 Tarnów, tel. (12) 616 03 61, (12) 616 03 62, (12) 616 03 63, e-mail: fem_tarnow@umwm.pl