O nowym RPO z gorlickimi samorządowcami

Kategoria: Wydarzenia
17.04.2014
Kształt Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 stał się głównym tematem spotkania marszałka Marka Sowy z Konwentem Wójtów i Burmistrzów Powiatu Gorlickiego.
O nowym RPO z gorlickimi samorządowcami

O nowym RPO z gorlickimi samorządowcami

Małopolska, jako pierwsze województwo w Polsce wysłała najnowszy projekt MRPO na lata 2014-2020 do negocjacji z Komisją Europejską. W prezentacji programu regionalnego marszałek Marek Sowa skoncentrował się na działaniach, których beneficjentami będą jednostki samorządu terytorialnego. Omówił m.in. przedsięwzięcia z zakresu: transportu miejskiego, gospodarki odpadami, gospodarki wodno-ściekowej oraz infrastruktury drogowej.

"Trudno uwierzyć, ale w poprzedniej perspektywie finansowej na ziemi gorlickiej zostały zrealizowane przedsięwzięcia o wartości 430 mln zł. Dominowały środki europejskie, w szczególności te, które były w dyspozycji regionu" – zaznaczył marszałek.

Nowy RPO ma 12 priorytetów oraz dodatkowo wyodrębniony obszar obsługi technicznej. Największe osie priorytetowe, pod względem alko to: Infrastruktura transportowa (400,5 mln euro), Regionalna polityka energetyczna (380 mln euro) i Przedsiębiorcza Małopolska (310 mln euro). W zakresie Europejskiego Funduszu Społecznego wyodrębnione zostały priorytety: Rynek pracy (268 mln euro), Region spójny społecznie (232 mln euro) oraz Wiedza i kompetencje (200 mln euro).

Opracowanie: Biuro Prasowe UMWM