O podziale środków unijnych w nowej perspektywie finansowej

Kategoria: Wydarzenia
08.05.2014
"Nowy program regionalny jest o blisko 1 mld euro większy niż dotychczas. Dla regionu oznacza to większe możliwości w wyborze i realizacji przedsięwzięć" – zaznaczył marszałek Marek Sowa podczas Forum Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów Małopolski w Krynicy-Zdroju. W spotkaniu uczestniczyli również wicemarszałek Roman Ciepiela oraz członkowie zarządu Jacek Krupa i Stanisław Sorys.
O podziale środków unijnych w nowej perspektywie finansowej

"Nowy program regionalny jest o blisko 1 mld euro większy niż dotychczas. Dla regionu oznacza to większe możliwości w wyborze i realizacji przedsięwzięć" – zaznaczył marszałek Marek Sowa.


Marszałek Marek Sowa poinformował o zakończeniu prac i przesłaniu do Komisji Europejskiej Projektu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. W Małopolsce rozpoczął się drugi etap prac w ramach forów subregionalnych. Podczas spotkań prezentowane są aktualne rozstrzygnięcia ze szczególnym uwzględnieniem obszarów proponowanych do objęcia wsparciem na ścieżce subregionalnej.

"Ważnym elementem nowego regionalnego programu operacyjnego jest przeznaczenie sporej ilości środków na politykę subregionalną. Punktem wyjścia dla nas było to, aby na subregiony przeznaczyć środki dokładnie w tej samej wartości na mieszkańca, jak w programie dla metropolii krakowskiej" – podkreślił marszałek.

Zgodnie z zapisami programu środki z funduszy europejskich będą mogły zostać przeznaczone m.in. na strefy aktywności gospodarczej, termomodernizację obiektów publicznych, poprawę jakości powietrza, transport miejski, gospodarkę odpadami, gospodarkę wodno-ściekową oraz drogi o znaczeniu subregionalnym.

Do subregionu sądeckiego ma trafić ponad 114 mln euro. O podziale dodatkowych środków na modernizację dróg (50 mln euro) i na infrastrukturę ochrony zdrowia (30 mln euro) będą decydować powiaty.

Członek Zarządu Stanisław Sorys przedstawił stan wdrażania Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 w Małopolsce, w zakresie realizowanym przez samorządy oraz stan oceny wniosków o przyznanie pomocy złożonych w III naborze wniosków w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej" PROW 2007-2013. Informował również o zakończeniu prac nad projektem PROW na lata 2014-2020.

"15 kwietnia 2014 r. Projekt Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 został przyjęty przez Radę Ministrów, a następnie przekazany do Komisji Europejskiej w celu negocjacji zapisów zawartych w dokumencie. W ciągu następnych 6 miesięcy, przy sprawnym przebiegu negocjacji, Komisja Europejska powinna zatwierdzić program" – mówił Stanisław Sorys.

Opracowanie: Biuro Prasowe UMWM