O rozwoju sądecczyzny na II posiedzeniu Forów Subregionalnych

Kategoria: Subregionalny Program Rozwoju
06.05.2014
Marszałek Marek Sowa otworzył w Krynicy-Zdroju II posiedzenie Forum Subregionu Sądeckiego. W spotkaniu wzięli również udział wicemarszałek Roman Ciepiela oraz Stanisław Sorys – członek zarządu.
O rozwoju sądecczyzny na II posiedzeniu Forów Subregionalnych

"W związku z zakończeniem kolejnego etapu prac nad Regionalnym Programem Operacyjnym, dopiero teraz możemy zaproponować rozwiązania dotyczące Subregionalnego Programu Rozwoju. Udało nam się wygospodarować pokaźną kwotę - 526 mln euro na rozwój subregionów" – podkreślił marszałek Marek Sowa.

Celem spotkania było zaprezentowanie przez samorząd województwa partnerom społecznym i gospodarczym zakresu wsparcia dla subregionów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego (RPO) na lata 2014-2020 oraz propozycji podziału puli środków na poszczególne subregiony.

"O rozdysponowaniu środków pieniężnych dla subregionów decydowała w 90 procentach liczba ludności, dwa pozostałe kryteria to poziom bezrobocia (5 proc.) i zamożność mieszkańców (5 proc.)" – zaznaczył marszałek Sowa.

W Regionalnym Programie Operacyjnym na realizację Subregionalnego Programu Rozwoju adresowanego do pięciu subregionów (tarnowskiego, sądeckiego, podhalańskiego oraz Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego i Małopolski Zachodniej), przeznaczono 526 mln euro. Do subregionu sądeckiego ma trafić ponad 114 mln euro, czyli 215 euro w przeliczeniu na mieszkańca. Wszystkie subregiony będą miały do podziału dodatkowo 50 mln euro na modernizację dróg oraz 30 mln euro na infrastrukturę ochrony zdrowia.

"Będziemy zabiegać o poszukiwanie wspólnych przedsięwzięć ważnych dla rozwoju subregionu sądeckiego, dlatego bardzo istotna będzie partnerska współpraca. Partnerstwo subregionalne wymaga z jednej strony świadomości wspólnych wyzwań,  z drugiej poszukiwania wzajemnych korzyści" - powiedział wicemarszałek Roman Ciepiela.

Przedstawił on wsparcie dla subregionów w projekcie Regionalnego Programu Operacyjnego, który Małopolska, jako pierwsze województwo w Polsce przesłała 9 kwietnia 2014 r., do Komisji Europejskiej.

Marszałek Marek Sowa zaznaczył, że w najbliższych dniach zostanie przyjęty model wdrażania funduszy europejskich w Małopolsce natomiast w ciągu najbliższych sześciu miesięcy będą toczyły się negocjacje z Komisją Europejską w sprawie RPO.

Forum w Krynicy było drugim spotkaniem w ramach II edycji forów subregionalnych. Pierwsze odbyło się 30 kwietnia 2014 r. w Tarnowie. W związku z zakończeniem kolejnego etapu prac nad Regionalnym Programem Operacyjnym (RPO), którego projekt został przekazany do Komisji Europejskiej z inicjatywy władz Samorządu Województwa, w kwietniu rozpoczęła się ich kolejna edycja. Podczas tych posiedzeń prezentowane są aktualne rozstrzygnięcia dotyczące nowego programu regionalnego, który będzie źródłem wsparcia przedsięwzięć subregionalnych.

Protokół

Prezentacje:

  1. Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 wsparcie dla subregionów w projekcie programu skierowanym do Komisji Europejskiej
  2. Algorytm podziału alokacji subregionalnej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020
  3. Uwarunkowania i harmonogram prac nad przedsięwzięciami subregionalnymi

Opracowanie: Biuro Prasowe UMWM