Oceń system eRPO i SL2014

28.01.2019
Realizujesz projekt z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020? Weź udział w interaktywnej ankiecie i oceń działanie systemów informatycznych. Ankietę można wypełniać do 31 stycznia 2019 r.

Zapraszamy Wnioskodawców i Beneficjentów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020 do wzięcia udziału w interaktywnej ankiecie oceniającej działanie Lokalnego Systemu Informatycznego (e-RPO) oraz Centralnego Systemu Teleinformatycznego SL2014. Ankieta będzie aktywna do 31 stycznia 2019 r. Liczymy na Państwa opinie i wskazówki, które przyczynią się do zaprojektowania i wdrożenia w przyszłości nowych systemów informatycznych obsługujących beneficjentów środków europejskich, w pełniejszy sposób dopasowanych do Państwa wymagań i potrzeb.

Przypomnijmy, że Lokalny system Informatyczny (e-RPO) – jest systemem przygotowanym przez Instytucję Zarządzającą RPO WM wspierającym procesy naboru, oceny i wyboru projektów w ramach programu regionalnego. Komunikacja pomiędzy Wnioskodawcą a Instytucją Zarządzającą/Pośredniczącą do etapu kontraktacji odbywa się wyłącznie za pomocą e-RPO. Centralny System Teleinformatyczny (SL2014) –  jest systemem wspierającym realizację projektów realizowanych w ramach RPO WM 2014-2020. SL2014 służy do komunikacji pomiędzy Beneficjentem a Instytucją Zarządzającą/Pośredniczącą RPO WM od etapu zawarcia umowy. Przy pomocy SL2014 realizowane są procesy realizacji, płatności i kontroli w ramach projektów.