Odwołane szkolenie dla Wnioskodawców Poddziałania 1.2.2. Infrastruktura badawczo – rozwojowa przedsiębiorstw

20.05.2019

Z przyczyn niezależnych od organizatora szkolenie naborowe w ramach Poddziałania 1.2.2 Infrastruktura badawczo – rozwojowa przedsiębiorstw zaplanowane w Nowym Sączu w dniu 21 maja br. zostało odwołane.

Zainteresowanych uzyskaniem informacji związanych z tematyką wymienionego szkolenia prosimy o kontakt z Punktami Informacyjnymi Funduszy Europejskich w Małopolsce 12 616 06 56 oraz 12 616 03 72.

Za wszelkie zmiany i problemy związane z odwołaniem spotkania, serdecznie przepraszamy.