Odwołane szkolenie dla wnioskodawców Poddziałania 5.2.2 Gospodarka odpadami - SPR

30.04.2019

Z przyczyn niezależnych od organizatora szkolenie dla wnioskodawców Poddziałania 5.2.2 Gospodarka odpadami - SPR zaplanowane w Krakowie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego w dniu 6 maja br. zostało odwołane. 

Zainteresowanych uzyskaniem informacji związanych z tematyką wymienionego spotkania prosimy o kontakt z Głównym Punktem Informacyjnym Funduszy Europejskich w Krakowie 12 616 06 16 fem@umwm.pl 

Za wszelkie zmiany i problemy związane z odwołaniem spotkania, serdecznie przepraszamy.