Odwołane szkolenie dla wnioskodawców Poddziałania 7.2.4 Infrastruktura dla obsługi podróżnych – SPR

07.12.2018

Z przyczyn niezależnych od organizatora szkolenie dla Wnioskodawców Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego – Poddziałanie 7.2.4 INFRASTRUKTURA DLA OBSŁUGI PODRÓŻNYCH - SPR zaplanowane w Krakowie na dzień 12 grudnia br. zostało odwołane.

Zainteresowanych uzyskaniem informacji związanych z tematyką wspomnianego spotkania prosimy o kontakt z Punktem Informacyjnym Funduszy Europejskich w Krakowie 12 616 06 16, e-mail: fem@umwm.pl  

Za wszelkie zmiany i problemy związane z odwołaniem szkolenia, serdecznie przepraszamy.