Odwołanie spotkania ,,Spotkanie informacyjne w ramach Małopolskiego Festiwalu Innowacji 2019 pt. Innowacyjny rozwój firmy z Funduszami Europejskimi"

12.06.2019

Z przyczyn niezależnych od organizatora spotkanie zostało odwołane.  
Zainteresowanych uzyskaniem informacji związanych z tematyką wymienionego szkolenia prosimy o kontakt z Punktami Informacyjnymi Funduszy Europejskich w Małopolsce 12 616 06 16 lub mailowo na adres: fem_nowysacz@umwm.pl. Za wszelkie zmiany i problemy związane z odwołaniem spotkania, serdecznie przepraszamy.