Otrzymaj szansę na odbycie kursu lub szkolenia

Kategoria: Działania promocyjne
27.07.2018
Trwa nabór uczestników do projektu "Małopolskie gwarancje na rzecz aktywności społeczno-zawodowej", realizowanego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie. W ramach niego przewidziano m.in. szkolenia i staże.

Praca - Pixabay.jpg

Do udziału w projekcie zapraszamy osoby mieszkające na terenie województwa małopolskiego, będące w trudnej sytuacji życiowej, w tym między innymi: 

 • nieposiadające zatrudnienia, 
 • korzystające lub kwalifikujące się do objęcia pomocą społeczną, 
 • korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa, 
 • o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności.

Uczestnicy mogą skorzystać z następujących form pomocy: 

 • określenie ścieżki reintegracji społeczno-zawodowej; 
 • warsztaty aktywizacji społeczno-zawodowej; 
 • warsztaty z podstaw obsługi komputera; 
 • poradnictwo specjalistyczne - pomoc psychologa oraz innych specjalistów/ekspertów z zakresu prawa, zdrowia, itd; 
 • staże i subsydiowane zatrudnienie; 
 • szkolenia zawodowe; 
 • pośrednictwo pracy; 
 • spotkania z wolontariuszami-tutorami; 
 • refundacja usług zdrowotno-społecznych.

Nabór formularzy zgłoszeniowych do projektu, realizowanego w Krakowie, Tarnowie i Nowym Sączu, prowadzony jest do 3 sierpnia 2018 r.

Projekt finansowany jest ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (Oś 9. Region Spójny Społecznie, Działanie 9.1.2 Aktywna integracja – projekty konkursowe). Jego wartość to 4 mln 976 tys. zł.  Będzie realizowany do 31 marca 2020 r.

Szczegółowe informacje o projekcie, w tym regulamin, formularz zgłoszeniowy i dane kontaktowe, znajdują się tutaj.

fot. Pixabay