Pamiętaj o przygotowaniu planu gospodarki niskoemisyjnej!

Kategoria: Nabory wniosków
01.08.2016
Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 przypomina gminom o konieczności przygotowania planu gospodarki niskoemisyjnej.

Kto ma obowiązek przygotowania planu gospodarki niskoemisyjnej?

Zgodnie z zapisami Szczegółowego Opisy Osi Priorytetowych warunkiem poprzedzającym realizację projektów w ramach Poddziałania 4.5.1. Niskoemisyjny transport miejski – ZIT, Poddziałania 4.5.2. Niskoemisyjny transport miejski – SPR, Poddziałania 4.4.1. Obniżenie poziomu niskiej emisji – ZIT, Poddziałania 4.4.2. Obniżenie poziomu niskiej emisji – SPR oraz Poddziałania 4.4.3. Obniżenie poziomu niskiej emisji (paliwa stałe) – SPR jest opracowanie planów gospodarki niskoemisyjnej. Zachęcamy gminy, które nie przystąpiły jeszcze do opracowania planów gospodarki niskoemisyjnej, aby podjęły działania w celu jak najszybszego sporządzenia dokumentu. 

Kto opiniuje plan gospodarki niskoemisyjnej? 

Plan gospodarki niskoemisyjnej powinien zostać pozytywnie zaakceptowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie lub Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.  

Gdzie szukać wskazówek?

Podczas przygotowania planu zachęcamy do zapoznania się z następującymi dokumentami: