Podpisany kontrakt terytorialny

Kategoria: Wydarzenia
13.11.2014
W Krakowie 13 listopada 2104 r. został podpisany Kontrakt Terytorialny dla Małopolski.
Podpisanie kontraktu terytorialnego
Podpisanie kontraktu terytorialnego

To umowa między samorządem województwa i rządem dotycząca najważniejszych dla regionu inwestycji. Podpisali ją: ze strony rządu – Adam Zdziebło, sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju, ze strony Samorządu Województwa – marszałek Marek Sowa oraz wicemarszałek Roman Ciepiela. Na liście podstawowej Kontraktu Terytorialnego znalazły się inwestycje o łącznej wartości ok. 24 mld zł.

W Kontrakcie Terytorialnym znalazły się takie inwestycje jak budowa drogi S7 od Lubnia do Rabki, wschodnia obwodnica Krakowa, pierwszy odcinek dwupasmowej drogi z Brzeska do Nowego Sącza, obwodnice: Nowego Sącza, Dąbrowy Tarnowskiej i Zatora, linia kolejowa Podłęże – Szczyrzyc – Tymbark/Mszana Dolna oraz nowa siedziba Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie Prokocimiu.

Oprócz list podstawowych są także listy rezerwowe z inwestycjami, których realizacja uzależniona jest między innymi od dostępności środków finansowych. Projekty warunkowe opiewają na ok. 9,5 mld zł.

"Tak jak budżet Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 należy do jednych z największych w Polsce, tak samo kształt i wielkość Kontraktu Terytorialnego dla tego regionu należą do najlepszych" – przypomniał wiceminister Adam Zdziebło.
"Przez ostatni rok prowadziliśmy debaty, które dziś doprowadziły do finału: podpisania Kontraktu Terytorialnego. Pragnę podziękować wszystkim tym, którzy pracowali przy wypracowaniu kontraktu w takiej formie, w jakiej dziś go podpisujemy. Dziękuję za otwartość, za zrozumienie problemów Małopolski, które zgłaszane były w ostatnich miesiącach przez samorządowców, przedsiębiorców i działaczy społecznych z naszego regionu. W Małopolsce udało się nam wypracować wspólny front i to stało się naszą najsilniejszą kartą przetargową w negocjacjach z rządem." 

– mówił marszałek Marek Sowa.

Marszałek przekazał podziękowania dla wiceministra Adama Zdziebło, ministra Władysława Kosiniak-Kamysza, byłej minister Elżbiety Bieńkowskiej. Podkreślił także zaangażowanie przewodniczącego sejmiku Kazimierza Barczyka oraz wojewody Jerzego Millera. 

"Musimy pamiętać jeszcze o jednej osobie, która powinna dziś usłyszeć słowa podziękowania. Myślę tu o twardym negocjatorze, kimś kto sprawdził się w roli lidera: dziękuję Markowi Sowie" - powiedział wicemarszałek Roman Ciepiela. 
"Kontrakt Terytorialny to Małopolska naszych marzeń. To ogromne zobowiązanie ze strony rządu i samorządu wobec mieszkańców regionu, przedsiębiorców, wobec małopolskiej rodziny" – stwierdził minister Władysław Kosiniak-Kamysz.

Kontrakt Terytorialny jest nowym instrumentem uzgadniania przedsięwzięć między rządem a samorządem województwa, dzięki któremu środki finansowe zostaną skoncentrowane na najważniejszych dla Małopolski zadaniach rozwojowych. To wzajemne zobowiązanie strony rządowej i samorządowej, którego przedmiotem są wspólnie uzgodnione cele rozwoju dotyczące regionu, zasady ich realizacji, konkretne przedsięwzięcia priorytetowe oraz sposób ich koordynacji.

Oprac. Biuro Prasowe UMWM