Postępy w realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020 - stan na 30 listopada 2018 r.

17.12.2018

Nabory

Od uruchomienia programu do 30 listopada 2018 r. ogłoszono 135 naborów w trybie konkursowym, które angażowały 9 628 331 057,54 zł, czyli 77,9% alokacji programu.

Umowy o dofinansowanie

Do 30 listopada 2018 r. podpisano z beneficjentami podpisano 2 679 umów, o wartości wkładu UE 8 116 794 784 zł. Stanowi to 65,7% alokacji programu.

Wnioski o płatność

Od uruchomienia programu do 30 listopada 2018 r. zatwierdzono 7 822 wniosków o płatność o wartości wkładu środków Unii Europejskiej  2 088 086 160,51 zł, co stanowi 16,9% alokacji programu.

Certyfikacja

Do 30 listopada 2018 r. scertyfikowano do Komisji Europejskiej 1 940 866 973,53 zł (453 948 915,25 EUR), co stanowi 15,8% alokacji programu.