Postępy w realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020 - stan na 31 grudnia 2018 r.

24.01.2019

Nabory

Od uruchomienia programu do 31 grudnia 2018 r. ogłoszono 135 naborów w trybie konkursowym, które angażowały 9 628 331 057,54 zł, czyli 77,9% alokacji programu.

Umowy o dofinansowanie

Do 31 grudnia 2018 r. podpisano z beneficjentami podpisano 2 701 umów, o wartości wkładu UE 8 302 567 121 zł. Stanowi to 67% alokacji programu.

Wnioski o płatność

Od uruchomienia programu do 31 grudnia 2018 r. zatwierdzono 8 396 wniosków o płatność o wartości wkładu środków Unii Europejskiej  2 495 961 467 zł, co stanowi 20% alokacji programu.

Certyfikacja

Do 31 grudnia 2018 r. scertyfikowano do Komisji Europejskiej 2 378 766 963 zł (555 985 449,24 EUR), co stanowi 19% alokacji programu.