Postępy w realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020 - stan na 31 października 2018 r.

13.11.2018

Nabory

Od uruchomienia programu do 31 października 2018 r. ogłoszone 134 nabory w trybie konkursowym, które angażowały 9 411 868 196 zł, czyli 75,5% alokacji programu.

Umowy o dofinansowanie

Do 31 października 2018 r. podpisano z beneficjentami podpisano 2 651 umów, o wartości wkładu UE 7 614 097 476 zł. Stanowi to 61,1% alokacji programu.

Wnioski o płatność

Od uruchomienia programu do 31 października 2018 r. zatwierdzono 7 272 wniosków o płatność o wartości wkładu środków Unii Europejskiej  1 954 530 343 zł, co stanowi 15,7 % alokacji programu.

Certyfikacja

Do 31 października 2018 r. scertyfikowano do Komisji Europejskiej środki wkładu Unii Europejskiej 1 789 777 816 zł (419 060 986 EUR), co stanowi 14,6 % alokacji programu.