Postępy w realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020 - stan na 31 stycznia 2019 r.

13.02.2019

Nabory

Od uruchomienia programu do 31 stycznia 2019 r. ogłoszono 135 naborów w trybie konkursowym, które angażowały 9 628 331 057,54 zł, czyli 77,9% alokacji programu.

Umowy o dofinansowanie

Do 31 stycznia 2019 r. podpisano z beneficjentami podpisano 2 745 umów, o wartości wkładu UE 8 427 972 646 zł. Stanowi to 68% alokacji programu.

Wnioski o płatność

Od uruchomienia programu do 31 stycznia 2019 r. zatwierdzono 8 907 wniosków o płatność o wartości wkładu środków Unii Europejskiej  2 603 001 788 zł, co stanowi 21% alokacji programu.

Certyfikacja

Do 31 stycznia 2019 r. scertyfikowano do Komisji Europejskiej 2 378 766 963 zł (555 985 449,24 EUR), co stanowi 19% alokacji programu.