Postępy w realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020 - stan na 31 marca 2019 r.

12.04.2019

Nabory

Od uruchomienia programu do 31 marca 2019 r. ogłoszono 147 naborów w trybie konkursowym, które angażowały 10 307 778 441,55 zł, czyli 83% alokacji programu.

Umowy o dofinansowanie

Do 31 marca 2019 r. podpisano z beneficjentami podpisano 2 826 umów, o wartości wkładu UE 8 687 090 844 zł. Stanowi to 70% alokacji programu.

Wnioski o płatność

Od uruchomienia programu do 31 marca 2019 r. zatwierdzono 9 972 wniosków o płatność o wartości wkładu środków Unii Europejskiej  2 834 588 812 zł, co stanowi 23% alokacji programu.

Certyfikacja

Do 31 marca 2019 r. scertyfikowano do Komisji Europejskiej 2 853 431 925 zł (666 113 414 EUR), co stanowi 23% alokacji programu.