Postępy w realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020 - stan na 31 stycznia 2018 r.

01.02.2018

Szacowane zaangażowanie środków UE w uruchomionych naborach

Według danych wygenerowanych z systemu informatycznego SL2014* do 31 stycznia 2018 r. uruchomiono 288 naborów wniosków na kwotę ponad 10,77 mld zł.

Wnioski o dofinansowanie

Od uruchomienia programów do 31 stycznia 2018 r. złożono 3 581 wniosków o dofinansowanie projektów na całkowitą kwotę 14,55 mld zł. Wartość dofinansowania UE we wnioskach o dofinansowanie wyniosła 10,1 mld zł.

Umowy o dofinansowanie

Do 31 stycznia 2018 r. podpisano z beneficjentami 1 850 umów o dofinansowanie na kwotę dofinansowania w części UE ponad 5,02 mld zł.

* Dane nie uwzględniają naborów o statusie „unieważniony”, umów rozwiązanych oraz wniosków o dofinansowanie, które nie uzyskały pozytywnego wyniku podczas oceny formalnej.