Powstanie Wirtualne Muzeum Sztuki Sakralnej

Kategoria: Wydarzenia
10.01.2017
Zabytkowe kościoły i klasztory, kaplice, pomniki nagrobne i inne dzieła sztuki sakralnej dostępne za jednym kliknięciem myszki? Dzięki projektowi „Sakralne dziedzictwo Małopolski” już za dwa lata będzie to możliwe.

Wirtualne_muzeum_sztuki_sakralnej1_640.png

Projekt zrealizuje Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie dzięki wsparciu z Funduszy Europejskich. Umowę podpisali dziś wicemarszałek województwa małopolskiego Stanisław Sorys oraz rektor ks. Wojciech Zyzak. 

Projekt zakłada stworzenie portalu – zbioru cyfrowego prezentującego sakralne dziedzictwo naszego regionu. Znajdzie się tam łącznie 3319 w pełni zdigitalizowanych dzieł sztuki ze 168 obiektów sakralnych naszego regionu – nie tylko obiektów, ale również ich wyposażenia, czyli obrazów, rzeźb, ołtarzy, ambon, chrzcielnic, złotnictwa, szat liturgicznych, malowideł ściennych, fresków oraz sztukaterii. Kluczowym elementem przedsięwzięcia będzie też digitalizacja kościelnych dokumentów i materiałów archiwalnych wraz z ich udostępnieniem. Na platformę trafi m.in. 205 tys. zeskanowanych archiwaliów, pełnej digitalizacji zostanie poddanych też 670 dzieł sztuki, a ponad 2,5 tys. już sfotografowanych egzemplarzy zostanie obrobionych graficznie i precyzyjnie opisanych.

"W ramach projektu zostanie udostępniona ogromna ilość dokumentów z trzech krakowskich archiwów: Krakowskiej Kapituły Katedralnej, Kurii Metropolitalnej i Archiwum Archidiecezji Lwowskiej pozostających w depozycie Uniwersytetu Papieskiego. To  umożliwi korzystanie z dokumentów szerokiemu gronu humanistów, naukowców, uczniów szkół krakowskich i pracowników polskich uczelni. Oprócz tego zebrane w jednym miejscu i rzadko do tej pory prezentowane szerokiemu gronu odbiorców dzieła o unikatowej wartości utworzą swoiste wirtualne muzeum sztuki sakralnej" – mówi odpowiedzialny za projekt dr Józef Skrabski, pracownik Wydziału Historii i Dziedzictwa Kulturowego UP JP II.

Wirtualne_muzeum_sztuki_sakralnej2_640.png

W ramach projektu stworzony zostanie także program do zarządzania tymi zbiorami, zakupiony sprzęt fotograficzny, informatyczny, serwerowy i macierzowy. Przeprowadzone zostaną również prace adaptacyjne pomieszczeń przeznaczonych na pracownię digitalizacji.

"Niezwykle bogate dziedzictwo sakralne Małopolski zasługuje na

zebranie w jednym miejscu, szczegółowe opisanie i szerokie udostępnienie" – podkreśla wicemarszałek Stanisław Sorys. I dodaje: "Ten projekt będzie ważny na wielu polach: informatycznym, edukacyjnym, artystycznym, naukowym i rozwoju turystyki."

Koszt całego zadania szacowany jest na prawie 4,7 mln zł. Dotacja z Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020 to blisko 4 mln zł. Portal ma być gotowy w październiku 2019 roku. 

Sakralne Dziedzictwo Małopolski to nie jest jedyne przedsięwzięcie, które otrzyma dofinansowanie w ramach rozstrzygniętego pod koniec 2016 roku konkursu w ramach RPO i poddziałania „Cyfrowe zasoby regionalne”. Na zatwierdzonej przez Zarząd Województwa Małopolskiego liście beneficjentów znalazło się 9 projektów, które zostaną wsparte łączną kwotą ponad 18 mln zł. Wszystkie te zadania zakładają udostępnianie w formie cyfrowej regionalnych zasobów kultury i dziedzictwa regionalnego. Dopuszczalny poziom dofinansowania dla każdego z nich wynosił 85% kosztów. 

Wirtualne_muzeum_sztuki_sakralnej3_640.png

Pozostałe osiem projektów, które otrzymały dofinansowanie to: Platforma Tarnowskiego Dziedzictwa – GENEATAR, Cyfrowe przetworzenie i udostępnienie zbiorów 2D w Muzeum Tatrzańskim, Digitalizacja oraz udostępnienie zbiorów Archiwum Andrzeja Wajdy przy Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha w Krakowie, OFF CAMERA online, MIASTO IDEALNE - pierwsze lata Nowej Huty na fotografiach Wiktora Pentala i Henryka Makarewicza, Małopolska Biblioteka Cyfrowa w horyzoncie 21. wieku - stworzenie innowacyjnej platformy udostępniania regionalnych zasobów cyfrowych w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Krakowie, Podhalańska Biblioteka Cyfrowa, a także Cyfryzacja bezcennej kolekcji materiałów fotograficznych Muzeum Sztuki Współczesnej MOCAK w Krakowie dla e-kultury i e-edukacji.

Źródło: Biuro Prasowe UMWM