Pożyczka na efektywność energetyczną

21.01.2019
Planujesz modernizację energetyczną budynków? Szukasz środków na ten cel? Weź pożyczkę unijną z projektu „Małopolska pożyczka”.

pozyczki-na-efektywnosc-energetyczna-2.jpg

Co można zrealizować?

Pożyczka przeznaczona jest na wsparcie inwestycji w zakresie głębokiej modernizacji energetycznej budynków wielorodzinnych mieszkaniowych wraz z wymianą źródeł ciepła, z możliwością zastosowania odnawialnych źródeł energii, w tym w szczególności: 

 1. ocieplenie ścian zewnętrznych budynku oraz stropów;
 2. wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, przegrody przeźroczyste (fasady przeszklone, świetliki, atria, ogrody zimowe) oraz oświetlenia na energooszczędne (w częściach wspólnych budynku;
 3. przebudowa/modernizacja systemów grzewczych (wraz z wymianą źródła ciepła, podłączeniem do niego lub modernizacją przyłącza, podłączenie do miejskiego systemu ciepłowniczego), systemów wentylacji i klimatyzacji, instalacja systemów chłodzących;
 4. zastosowanie automatyki pogodowej i systemów zarządzania budynkiem;
 5. budowa lub modernizacja wewnętrznych instalacji odbiorczych oraz likwidacja dotychczasowych źródeł ciepła;
 6. instalacja mikrokogeneracji/ mikrotrigeneracji na potrzeby własne;
 7. wykorzystanie technologii OZE w budynkach, przy założeniu, iż do sieci dystrybucyjnej elektroenergetycznej oddana będzie wyłącznie niewykorzystana część energii elektrycznej. 

Kto może skorzystać? 

Oferta dedykowana jest dla spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, Towarzystw Budownictwa Społecznego, jednostek samorządu terytorialnego i podległych im podmiotów (w zakresie budynków komunalnych) zlokalizowanych na terenie województwa małopolskiego. 

Warunki pożyczki

 • Wartość jednostkowej pożyczki – od 100 tys. zł do 3,2 mln zł.
 • Maksymalny okres spłaty nie dłuższy niż 20 lat licząc od daty jej uruchomienia.
 • Może być udzielona karencja w spłacie kapitału na okres do 6 miesięcy, przy czym nie wydłuża ona okresu spłaty pożyczki. 
 • W przypadku pożyczki udzielanej w formie pomocy inwestycyjnej odbiorca zobowiązany będzie do zapewnienia wkładu własnego (środków własnych lub pozyskanych z zewnętrznych źródeł finansowania), w postaci wolnej od wszelkiego publicznego wsparcia  finansowego, 24%. 

Skontaktuj się z Pośrednikiem 

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A ul. Kordylewskiego 11, 32-542 Kraków
e-mail: pozyczki@marr.pl
tel: 12 617 66 69, 12 617 66 28, 12 617 66 29, 12 617 66 32, 12 417 74 19, 12 417 74 20, lub 12 417 74 21
Strona internetowa: www.marr.pl/pozyczki-z-marr/pozyczki-na-efektywnos...