Pracodawco, współpracuj z nami!

Kategoria: Działania promocyjne
11.10.2018
Zachęcamy do współpracy pracodawców z Małopolski, zainteresowanych zorganizowaniem stażu lub zatrudnieniem uczestnika projektu "Małopolskie gwarancje na rzecz aktywności społeczno-zawodowej" w ramach pomocy de minimis na subsydiowanie zatrudnienia.

Spotkanie biznesowe - Pixabay.jpg

Dokumentacja dotycząca organizacji staży:

Dokumentacja poświęcona udzieleniu subsydiowanego zatrudnienia:

Przypominamy, że projekt "Małopolskie gwarancje na rzecz aktywności społeczno-zawodowej", realizowany przez Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie, jest skierowany do osób mieszkających na terenie województwa małopolskiego, znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, w tym między innymi:

  • nieposiadających zatrudnienia,
  • korzystających lub kwalifikujących się do objęcia pomocą społeczną, 
  • korzystających z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa, 
  • posiadających orzeczenie o niepełnosprawności.

Będzie realizowany do 31 marca 2020 r. ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (Oś 9. Region Spójny Społecznie, Działanie 9.1.2 Aktywna integracja – projekty konkursowe). Jego wartość to 4 mln 976 tys. zł.

Szczegółowe informacje o inicjatywie znajdują się tutaj.

fot. Pixabay