Przedłużenie terminu naboru w ramach działania 1.1 Infrastruktura badawcza sektora nauki

23.01.2019

17 stycznia 2019 r., Zarząd Województwa Małopolskiego podjął Uchwałę Nr 64/19 (.pdf, 380 KB) w sprawie zmiany Regulaminu do aktualnie trwającego konkursu do działania 1.1 Infrastruktura badawcza sektora nauki Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020.

Zmiana Regulaminu konkursu obejmuje § 16 ust. 1 oraz ust. 2 i polega na wydłużeniu terminu naboru wniosków o dofinansowanie projektów o 2 miesiące, tj. do dnia 29 marca 2019 r. Wydłużenie naboru dokonywane jest na prośbę potencjalnych beneficjentów przedmiotowego działania. 

Zmiana nie skutkuje nierównym traktowaniem Wnioskodawców.