Przedłużenie terminu zakończenia postępowania kwalifikacyjnego w ramach naboru kandydatów na ekspertów nr 6/2016/UMWM

Kategoria: Baza ekspertów
11.01.2017

Zgodnie z §10 ust. 11 oraz 12 postępowanie kwalifikacyjne trwa do 45 dni kalendarzowych od zakończenia naboru wniosków kandydatów na ekspertów. Przewodniczący Komisji Kwalifikacyjnej ma możliwość przedłużenia ww. terminu. W związku z dużą liczbą złożonych wniosków o umieszczenie w Wykazie kandydatów na ekspertów RPO WM, w ramach naboru nr 6/UMWM/2015 oraz z uwagi na okres świąteczny  konieczne jest przedłużenie terminu zakończenia postępowania do 10 lutego 2017 r. 

Obecnie trwa weryfikacja merytoryczna złożonych aplikacji, która obejmuje ocenę złożonej dokumentacji pod kątem spełnienia kryteriów określonych w ogłoszeniu, test on-line oraz rozmowę kwalifikacyjną.