Regionalny Program Operacyjny 2014-2020 – szansa na dynamiczny rozwój regionu

Kategoria: Wydarzenia
26.08.2014

2 878,2 mln euro – to środki unijne przeznaczone na realizację Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Program zawiera obszerny pakiet proponowanych działań, które mają zapewnić harmonijny rozwój całego województwa.

Z jednej strony samorząd województwa chce wspierać te obszary regionu i te grupy społeczne, które są w trudnej sytuacji, z drugiej zapewnić wsparcie w tych dziedzinach, które są motorami wzrostu, aby jeszcze silniej wpływały one na rozwój Małopolski. Przedstawiamy, w jaki sposób poszczególne grupy odbiorców (przedsiębiorcy, osoby na rynku pracy, mieszkańcy wsi, mieszkańcy miast, rodzice, turyści, osoby wymagające szczególnej opieki) mogą skorzystać z szans, jakie stwarza regionalny program operacyjny.

Pliki do pobrania:

Unijne fundusze to nie zapomoga - rozmowa z marszałkiem Markiem Sową

Fundusze dla mieszkańców wsi

Wsparcie dla przedsiębiorczości

Fundusze dla rodziny, szkół i uczniów

Miliony euro z Unii na rozwój turystyki

Dotacje na pomoc dla potrzebujących

Dotacje na rozwój nauki i laboratoriów

Dotacje na usługi dla mieszkańców

Fundusze dla mieszkańców miast

Dotacje na transport i dla ratowników

Miliony euro dotacji dla metropolii

Miliony dla subregionu tarnowskiego

Miliony euro dla subregionu sądeckiego

Miliony euro dotacji dla Podhala

Miliony dla Małopolski Zachodniej

Departament Polityki Regionalnej UMWM