Styczniowe konsultacje dla mieszkańców powiatu nowosądeckiego

16.01.2019
Zapraszamy mieszkańców oraz przedstawicieli instytucji z terenu gmin: Łabowa, Nawojowa, Rytro i Stary Sącz na bezpłatne konsultacje, dotyczące możliwości pozyskiwania dofinansowania z Funduszy Europejskich.

Zakres udzielanych konsultacji w ramach Mobilnego Punktu Informacyjnego:

  • preferencyjne pożyczki na otwarcie i rozwój działalności gospodarczej,
  • dotacje na rozpoczęcie i rozwój działalności gospodarczej,
  • pozostałe możliwości wsparcia z Funduszy Europejskich na lata 2014-2020  

Terminy konsultacji:

24.01.2019 r. (czwartek)
Rytro
Urząd Gminy Rytro (Sala Posiedzeń)
Rytro 265, 33 - 343 Rytro
godz. 9.00 - 11:30

Stary Sącz
Urząd Miejski w Starym Sączu
ul. Stefana Batorego 25,
33 - 340 Stary Sącz
godz. 12.00 - 14:30

25.01.2019 r. (piątek)
Łabowa
Urząd Gminy Łabowa (Sala Obrad nr 25)
Łabowa 37, 33 - 336 Łabowa
godz. 8.30 - 11:00

Nawojowa
Urząd Gminy Nawojowa (Sala Posiedzeń nr 56)
ul. Ogrodowa 2
33 – 335 Nawojowa
godz. 11.30 - 14:00 

Konsultacje przeprowadzą specjaliści ds. Funduszy Europejskich z Lokalnego Punku Informacyjnego Funduszy Europejskich w Nowym Sączu:
ul. Wazów 3,
33-300 Nowy Sącz,
tel.: 12 616 03 71/72/73
e-mail: fem_nowysacz@umwm.pl

Serdecznie zapraszamy!