Szkolenia w Małopolsce - Poddziałanie 9.2.3 Usługi opiekuńcze oraz interwencja kryzysowa-SPR (typ A,B)

Kategoria: Szkolenia i konferencje
09.08.2016

Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich w Małopolsce zapraszają wszystkich zainteresowanych na szkolenie naborowe dla wnioskodawców Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego – Poddziałanie 9.2.3 Usługi opiekuńcze oraz interwencja kryzysowa - SPR.

Terminy szkoleń

  • 29 sierpnia 2016 r. w godz. 10:00-16.00 w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Wojewódzkiego Małopolskiego w Krakowie, ul. Wielicka 72 B, I piętro, sala 106.
  • 31 sierpnia 2016 r. w godz. 10:00-16:00 w siedzibie Agencji Rozwoju Małopolski Zachodniej w Chrzanowie, ul. Grunwaldzka 5, III p.
  • 2 września 2016 r. w godz. 10:00-16:00 w Starostwie Powiatowym w Tarnowie, ul. Narutowicza 38, sala konferencyjna – parter.

Tematyka

Podczas spotkań zostaną zaprezentowane warunki aplikowania o środki, zakres wsparcia, typy projektów, typ beneficjenta, zasady kwalifikowalności, proces rejestracji wniosku w systemie e-RPO, wniosek aplikacyjny wraz z załącznikami oraz kryteria oceny.

Szkolenie naborowe dedykowane jest w szczególności: jednostkom samorządu terytorialnego, ich związkom i stowarzyszeniom, jednostkom organizacyjnym JST posiadającym osobowość prawną, organizacjom pozarządowym, organizacjom non-profit, kościołom i związkom wyznaniowym oraz osobom prawnym kościołów i związków wyznaniowych, podmiotom ekonomii społecznej oraz przedsiębiorcom zainteresowanym tematyką pozyskania dofinansowania na projekty w ramach poddziałania 9.2.3 Usługi opiekuńcze oraz interwencja kryzysowa – SPR.

Zapisz się na spotkanie

Rekrutacja na spotkania odbywa się za pośrednictwem formularza elektronicznego:

  1. spotkanie w Krakowie
  2. spotkanie w Chrzanowie
  3. spotkanie w Tarnowie

Spotkania są bezpłatne, finansowane przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna.