Terminy konkursów planowanych do ogłoszenia w roku 2014 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

Kategoria: Nabory wniosków
18.09.2014

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 informuje, że w roku 2014 nie są planowane nabory wniosków o dofinansowanie projektów w trybie konkursowym ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Obowiązek publikacji informacji o planowanych terminach konkursów wynika z zapisów określonych w art. 102 ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2014 r, poz. 1146).

Departament Polityki Regionalnej UMWM