Udostępnienie na Platformie Oceniających Projekty EFS nowych szkoleń w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego

Kategoria: Baza ekspertów
10.08.2016

Informujemy, że na Platformie Oceniających Projekty EFS (POP EFS), udostępnionej pod adresem www.eksperci.efs.gov.pl udostępniono nowo szkolenia:

  1. Dostępność projektu dla osób z niepełnosprawnościami,
  2. Zarządzanie i realizacja projektów z udziałem środków EFS.

4 sierpnia 2016 r. powyższe  szkolenia zostały włączone do obligatoryjnego programu szkoleń dla oceniających wnioski o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego w zakresie Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zgodnie z Wytycznymi w zakresie trybów wyboru projektów na lata 2014-2020, po upływie 30 dni od włączenia szkoleń do obligatoryjnego programu szkoleniowego, osoby powoływane przez właściwą instytucję do Komisji Oceniającej Projekty (KOP) albo do oceny projektu pozakonkursowego będą musiały posiadać certyfikat potwierdzający realizację wskazanych wyżej szkoleń.