Uwaga! Zamówienia publiczne - obowiązują nowe dyrektywy unijne

Kategoria: Zamówienia publiczne
06.06.2016
Informujemy, że 18 kwietnia br. weszły w życie przepisy dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zamówień publicznych oraz w sprawie udzielania zamówień przez podmioty działające w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych.

Przepisy dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. dotyczą spraw zamówień publicznych. Przepisy dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/25/UE z dnia 26 lutego 2014 r. dotyczą udzielania zamówień przez podmioty działające w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych.

Jednocześnie prace legislacyjne nad projektem nowelizacji ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, przenoszące wspomniane dyrektywy do prawa krajowego, nie zostały zakończone.

W celu uniknięcia nieprawidłowości w związku z nieterminową implementacją przepisów krajowych, sugeruje się aby instytucje realizujące programy polityki spójności nie wszczynały postępowania, do momentu wejścia w życie znowelizowanej ustawy.

W przypadku, gdy odłożenie w czasie wszczęcia ustawy jest niemożliwe, należy zastosować zalecenia Urzędu Zamówień Publicznych, które dostępne są na stronie internetowej.

Komunikat UZP dotyczący obowiązywania dyrektyw unijnych z dnia 26 lutego 2014 roku