W Jordanowie stawiają na ekologię i aktywność

20.02.2018
Prawie 21 mln zł – tyle wynosi dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, które trafiło właśnie do Jordanowa.

kanalizacja_umowy_640.jpg

Dzięki tym środkom uda się zrealizować cztery projekty. W efekcie, w tym zlokalizowanym w malowniczej okolicy Beskidu Makowskiego mieście, niebawem powinny ruszyć inwestycje w przedsięwzięcia ekologiczne i drogowe. 

Umowy gwarantujące przyznanie unijnej dotacji na realizację tych projektów na ręce burmistrz Iwony Bilskiej przekazał Leszek Zegzda z zarządu województwa. 

Największa część unijnej dotacji, jaką otrzymało miasto Jordanów – ponad 17,6 mln zł – zostanie przeznaczona na inwestycje w gospodarkę wodno-kanalizacyjną. Projekt składa się z dwóch części. Pierwszy zakłada, że w ciągu najbliższych dwóch lat powstanie sieć kanalizacji sanitarnej o długości 9,4 km wraz z pompowniami ścieków i odcinkami przyłączy kanalizacyjnych. Oprócz tego przewidziano też przebudowę istniejącej sieci wodociągowej na odcinku 4,2 km oraz jej rozbudowę o kolejne 1,5 km. Rozbudowana zostanie też oczyszczalnia ścieków „Wrzosy”. Koszt wszystkich prac oszacowano na nieco ponad 27 mln zł. 

jordanow_umowy.jpg

fot. Studio VFrame

Miasto Jordanów włącza się także w walkę z zanieczyszczonym powietrzem. Jednym ze sposobów na ograniczenie niskiej emisji jest wymiana kilkunastu niskosprawnych kotłów węglowych, w miejsce których zostaną zamontowane urządzenia ekologiczne wykorzystujące gaz i biomasę. Miasto ma bowiem ambitne plany w zakresie walki ze smogiem. Według szacunków powietrze w mieście będzie zdecydowanie czystsze: poziom dwutlenku węgla zostanie zredukowany o ponad 96%, pyłu PM10 o 97%, a pyłu PM2,5 o 94%. Całkowity koszt realizacji tego zadania to ponad 427 tys. zł, z czego prawie 420 tys. zł pokryje dotacja z RPO WM 2014-2020. 

To jednak nie koniec dobrych wiadomości dla mieszkańców. Kolejne projekty, na które miasto otrzymało w sumie ponad 2,8 mln zł z RPO WM 2014-2020 pozwolą na przeprowadzenie dwóch inwestycji drogowych. Pierwszym z nich jest odbudowa drogi gminnej 5547/3, która została uszkodzona przez osuwisko. Aby zapobiec podobnym wypadkom w przyszłości zdecydowano, że odbudowana droga będzie mieć nieco inny przebieg. Dzięki temu mieszkańcy osiedla Hajdówka zyskają bezpieczny dojazd do swoich domów. Drugą z inwestycji, która zadowoli zwłaszcza miłośników aktywnego spędzania czasu, jest budowa ścieżek rowerowych wraz z całą infrastrukturą. Docelowo ma powstać ok. 5 km tras przebiegających od rynku do dworca kolejowego, od Szpitalnego Działu do ul. Kolejowej oraz od ul. Piłsudskiego, przez ul. gen. Maczka do zespołu szkół. Co warte podkreślenia, ścieżki będą łączyć się z regionalną trasą rowerową VeloBeskid.

jordanow_umowy2.jpg

fot. Studio VFrame

Źródło: Biuro prasowe UMWM i materiały własne.