Wejście w życie nowelizacji Prawa Zamówień Publicznych

Kategoria: Zamówienia publiczne
28.07.2016
28 lipca 2016 r. wchodzi w życie ustawa z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (z wyjątkiem przepisów określonych w art. 22 pkt 1-3 ww. ustawy), opublikowana w dniu 13 lipca 2016 r. w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej.

Głównym celem nowelizacji ustawy – Prawo zamówień publicznych było wdrożenie do polskiego porządku prawnego przepisów dyrektyw Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r.: dyrektywy 2014/24/UE w sprawie zamówień publicznych oraz dyrektywy 2014/25/UE w sprawie udzielania zamówień przez podmioty działające w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych.

Pliki do pobrania:

Tekst ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (.pdf, )

Tekst ujednolicony ustawy – Prawo Zamówień Publicznych po nowelizacji ustawą z dnia 22 czerwca 2016 r. opracowany przez Urząd Zamówień Publicznych (.pdf, )

Źródło: Urząd Zamówień Publicznych