Wydłużenie terminu naboru kart projektów subregionalnych w ramach Poddziałania 7.1.3 Drogi subregionalne – SPR Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

Kategoria: Subregionalny Program Rozwoju
30.12.2015

Zarząd Województwa Małopolskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 informuje, iż termin zamknięcia naboru kart projektów dla 7. Osi priorytetowej Infrastruktura transportowa, Działanie 7.1 Infrastruktura drogowa, Poddziałanie 7.1.3 Drogi subregionalne – SPR w ramach Poddziałania 7.1.3 zostaje zmieniony na: 12 lutego 2016 r., godz. 15:00.