Wydłużenie terminu rekrutacji osób do projektu "Małopolskie gwarancje na rzecz aktywności społeczno-zawodowej"

Kategoria: Działania promocyjne
18.05.2018
Szkolenia zawodowe i staże - to niektóre z korzyści, jakie daje udział w projekcie "Małopolskie gwarancje na rzecz aktywności społeczno-zawodowej", realizowanym przez WUP w Krakowie. Nadal trwa rekrutacja uczestników.

Małopolskie gwarancje - rekrutacja - Pixabay.jpg

Do udziału w projekcie zapraszamy osoby mieszkające na terenie województwa małopolskiego, znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, w tym między innymi: 

 • nieposiadające zatrudnienia,
 • korzystające lub kwalifikujące się do objęcia pomocą społeczną,
 • korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa,
 • posiadające orzeczenie o niepełnosprawności.

Uczestnicy mogą skorzystać z następujących form pomocy: 

 • określenie ścieżki reintegracji społeczno-zawodowej;
 • warsztaty aktywizacji społeczno-zawodowej;
 • warsztaty z podstaw obsługi komputera;
 • poradnictwo specjalistyczne - pomoc psychologa oraz innych specjalistów/ekspertów z zakresu prawa, zdrowia, itd;
 • staże i subsydiowane zatrudnienie;
 • szkolenia zawodowe;
 • pośrednictwo pracy;
 • spotkania z wolontariuszami-tutorami;
 • refundacja usług zdrowotno-społecznych.

Projekt finansowany jest ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (Oś 9. Region Spójny Społecznie, Działanie 9.1.2 Aktywna integracja – projekty konkursowe). Jego wartość to 4 mln 976 tys. zł.  Będzie realizowany do 31 marca 2020 r. 

Zgłoszenia chętnych do uczestnictwa w projekcie przyjmowane są do 31 maja 2018 r. (nabór wydłużony).

Szczegółowe informacje o inicjatywie, w tym regulamin i formularz zgłoszeniowy, znajdują się tutaj

fot. Pixabay