Wydłużenie terminu rekrutacji osób w Nowym Sączu i Tarnowie do projektu "Małopolskie gwarancje na rzecz aktywności społeczno-zawodowej"

Kategoria: Działania promocyjne
05.06.2018
Szkolenia zawodowe i staże - to niektóre z możliwości, jakie są dostępne w projekcie "Małopolskie gwarancje na rzecz aktywności społeczno-zawodowej", realizowanym przez WUP w Krakowie. Nadal trwa rekrutacja uczestników w Nowym Sączu i Tarnowie.

Praca przy komputerze - Pixabay.jpg

Do udziału w projekcie zapraszamy osoby mieszkające na terenie województwa małopolskiego, znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, w tym między innymi: 

 • nieposiadające zatrudnienia, 
 • korzystające lub kwalifikujące się do objęcia pomocą społeczną, 
 • korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa, 
 • posiadające orzeczenie o niepełnosprawności.

Uczestnicy mogą skorzystać z następujących form pomocy: 

 • określenie ścieżki reintegracji społeczno-zawodowej; 
 • warsztaty aktywizacji społeczno-zawodowej; 
 • warsztaty z podstaw obsługi komputera; 
 • poradnictwo specjalistyczne - pomoc psychologa oraz innych specjalistów/ekspertów z zakresu prawa, zdrowia, itd; 
 • staże i subsydiowane zatrudnienie; 
 • szkolenia zawodowe; 
 • pośrednictwo pracy; 
 • spotkania z wolontariuszami-tutorami; 
 • refundacja usług zdrowotno-społecznych.

Projekt finansowany jest ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (Oś 9. Region Spójny Społecznie, Działanie 9.1.2 Aktywna integracja – projekty konkursowe). Jego wartość to 4 mln 976 tys. zł.  Będzie realizowany do 31 marca 2020 r.

Zgłoszenia chętnych do uczestnictwa w projekcie w Nowym Sączu i Tarnowie przyjmowane są do 15 czerwca 2018 r. (nabór wydłużony).

Szczegółowe informacje o inicjatywie, w tym regulamin i formularz zgłoszeniowy, znajdują się tutaj.

fot. Pixabay