XXIII posiedzenie Komitetu Monitorującego RPO WM

31.01.2019
XXIII posiedzenie Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (KM) odbyło się w dniu 30 stycznia 2019 r. w Krakowie. Posiedzenie prowadził Przewodniczący Komitetu Łukasz Smółka – Wicemarszałek Województwa Małopolskiego.

xxiii.jpg

Głównym przedmiotem posiedzenia były modyfikacje oraz nowe pakiety kryteriów wyboru kryteriów dla  następujących Działań/Poddziałań:

  • Poddziałania 1.2.3 Bony na innowacje
  • Działanie 8.1 Aktywizacja zawodowa – projekty powiatowych urzędów pracy (2019) (nowy zestaw)
  • Działania 8.2 Aktywizacja zawodowa dla Typu projektu B. zindywidualizowanie doradztwo zawodowe dla osób powracających z zagranicy (nowy zestaw)
  • Poddziałania 8.4.1 Rozwój kompetencji kadr sektora MŚP
  • Działania 8.5 Wsparcie na rzecz łączenia życia zawodowego z prywatnym
  • Działania 9.3 Wsparcie ekonomii społecznej dla Typu projektu A. działania wspierające rozwój ekonomii społecznej, obejmujące usługi: animacji lokalnej, rozwoju ekonomii społecznej oraz wsparcia istniejących podmiotów ekonomii społecznej
  • Poddziałania 10.1.4 Małopolska chmura edukacyjna dla Typu projektu B. małopolska chmura edukacyjna – część konkursowa

oraz prezentacje zmienionego Rocznego Planu Działania w ramach 8, 9 i 10 osi.

Powyższe kryteria wyboru projektów zostały zatwierdzone przez członków Komitetu poprzez podjęcie stosownych uchwał.

Przedmiotem obrad Komitetu było także sprawozdanie z działalności KM za 2018 rok oraz prezentacja przedstawiciela Ministerstwa Środowiska pn. „Adaptacja do zmian klimatu w kontekście NPF po 2020 r. Opracowanie planów adaptacji do zmian klimatu dla miast powyżej 100 tyś mieszkańców" (44MPA).