Zasoby geodezyjne powiatu bocheńskiego będą on-line

Kategoria: Wydarzenia
12.01.2017
Mieszkańcy powiatu bocheńskiego, geodeci i przedsiębiorcy branży budowlanej oraz samorządy – to oni przede wszystkim skorzystają z nowej platformy cyfrowej, na której zostaną udostępnione dane geodezyjne dotyczące bocheńszczyzny.

on-line_bochnia1_640.png

Już za trzy lata te dokumenty będzie można uzyskać bez konieczności wizyty w urzędzie. Na stworzenie bazy Starostwo Powiatowe w Bochni otrzyma ponad 4,8 mln zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. 

Umowę gwarantującą otrzymanie dofinansowania podpisali wicemarszałek Stanisław Sorys oraz starosta bocheński Ludwik Węgrzyn.

"Dzięki temu projektowi do bazy internetowej trafi ogromna ilość dokumentów i map geodezyjnych. Do tej pory, żeby z nich skorzystać musieliśmy odwiedzić właściwy urząd - często wiele razy - a załatwianie formalności było wydłużone. Za kilka lat, gdy baza będzie gotowa i obejmie całą Małopolskę, skompletowanie dokumentów niezbędnych do realizacji inwestycji czy zakupu nieruchomości znacznie się skróci" – przekonuje wicemarszałek Stanisław Sorys.

Obecnie w większości urzędów funkcjonują bardzo ograniczone cyfrowe bazy zawierające dane dotyczące informacji przestrzennej. Częściowo jest to spowodowane tym, że większość dokumentów znajdujących się w Państwowym Zasobie Geodezyjnym i Kartograficznym (PZGiK) jest dostępnych wyłącznie w formie analogowej. Podobnie, jak w przypadku danych składających się na bazy EGiB (Ewidencja Gruntów i Budynków), BDOT500 (baza danych obiektów topograficznych) i GESUT (Geodezyjna Ewidencja Sieci Uzbrojenia Terenu). Dlatego w powiecie bocheńskim tylko niewielka część dokumentów z PZGiK wydawana jest w formie e-usług. W 2015 roku na ok. 13 tys. takich dokumentów jedynie 3,3 tys. udostępniono cyfrowo.

on-line_bochnia2_640.png

"Dzięki zaangażowaniu Pana Marszałka podpisujemy dokument, który jest milowym krokiem w funkcjonowaniu urządzeń geodezyjnych w Powiecie Bocheńskim. W XXI w., kiedy cyfryzacja jest standardem, korzystanie z  urządzeń geodezyjnych, które swoje lata świetności maja dawno za sobą, nie przystaje do rzeczywistości. Podpisanie tej umowy pozwoli na dostęp on-line do zasobów geodezyjnych, każdy z domu będzie mógł zobaczyć mapę, zapłacić za pośrednictwem e-usług a następnie wydrukować dokument" - mówił starosta bocheński Ludwik Węgrzyn.

Projekt realizowany w powiecie bocheńskim ma być gotowy do końca 2019 roku. Dzięki temu już za trzy lata dowolny odbiorca będzie mógł uzyskać dane i dokumenty gromadzone w PZGiK oraz dokonać finalizacji transakcji bez konieczności wizyty w urzędzie. Znacznie zwiększy się też udział informacji pozyskiwanych wyłącznie drogą elektroniczną, a procedury zgłoszenia prac geodezyjnych czy czynności związane z zapytaniami komorniczymi w całości będą realizowane drogą internetową. 

Projekt realizowany w powiecie bocheńskim zakłada m.in. dostawę bazy danych zobrazowań lotniczych, digitalizację dokumentów analogowych PZGiK i mapy ewidencyjnej oraz modernizację bazy danych EGiB. Przebudowana zostanie też strona internetowa Wydziału Geodezji i Kartografii, a e-usługi zostaną zintegrowane z platformą ePUAP i systemem płatności elektronicznych. 

Baza zasobów geodezyjnych, którą w najbliższych latach będzie tworzyć Powiat Bocheński to jeden z dwudziestu dwóch bliźniaczych projektów realizowanych przez samorządy na terenie całej Małopolski. Dostępne cyfrowo i w internecie dane i dokumenty geodezyjne ułatwią dostęp do nich wszystkim zainteresowanym i usprawnią proces przygotowania np. dokumentacji projektowych. Łączne dofinansowanie na realizację wszystkich 22 projektów wynosi 175,7 mln złotych. 

Pozostałe samorządy, które otrzymały dofinansowanie na realizację projektów dotyczących e-usług w informacji przestrzennej: Powiat Oświęcimski, Powiat Krakowski, Gmina Miejska Kraków, Gmina Wolbrom, Powiat Chrzanowski, Powiat Suski, Powiat Tarnowski, Powiat Wadowicki, Powiat Gorlicki, Powiat Dąbrowski, Powiat Tatrzański, Powiat Miechowski, Powiat Limanowski, Powiat Olkuski, Powiat Wielicki, Powiat Nowotarski, Gmina Miasta Tarnowa, Powiat Nowosądecki, Powiat Myślenicki i Powiat Proszowicki. W ubiegłym tygodniu umowę na realizację podobnego projektu wicemarszałek Stanisław Sorys podpisał ze starostą brzeskim Andrzejem Potępą.

Źródło: Biuro Prasowe UMWM