Zmiana regulaminu konkursu dla Działania 1.1 Infrastruktura badawcza sektora nauki

Kategoria: Nabory wniosków
23.02.2018

22 lutego 2018 r. Zarząd Województwa Małopolskiego, Uchwałą nr 262/18 (.pdf, KB), dokonał zmiany Regulaminu konkursu dla Działania 1.1 Infrastruktura badawcza sektora nauki oraz niektórych załączników do Regulaminu.

Zmiana Regulaminu konkursu dotyczy §16 ust. 1 i ust. 2, gdzie odpowiednio wydłuża się termin naboru wniosków do 20 kwietnia 2018 r. oraz przesuwa się termin rozstrzygnięcia konkursu na wrzesień 2018 r. Doprecyzowuje się także zasady dotyczące rekompensaty, o której mowa w §28 ust. 9 Regulaminu konkursu.

Zmiana Instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu związana jest z usunięciem niespójności w zapisie dotyczącym wkładu niepieniężnego w części I Źródła finansowania projektu, a także modyfikacjami w zakresie dokumentów potwierdzających brak negatywnego wpływu projektu na jednolite części wód powierzchniowych, w związku ze zmianą ustawy Prawo wodne z dnia 20 lipca 2017 r.

Natomiast zmiana Umowy o dofinansowanie projektu dotyczy doprecyzowania załącznika nr 4 pn. Warunki specyficzne realizacji projektu, w zakresie wymagań odnośnie wkładu niepieniężnego.