Zmiana regulaminu konkursu Poddziałania 6.3.3 Zagospodarowanie rekreacyjne i turystyczne otoczenia zbiorników wodnych

Kategoria: Nabory wniosków
08.02.2017

7 lutego 2017 r. Zarząd Województwa Małopolskiego uchwałą nr 170/17 (.pdf, 424 KB) dokonał zmian w Regulaminie konkursu i niektórych załącznikach.

Zobacz dokumentację konkursową

Zmiany dotyczą doprecyzowania zapisów Regulaminu konkursu oraz załączników:

  • Załącznik nr 2 Wzór wniosku o dofinansowanie projektu,
  • Załącznik nr 3 Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu, 
  • Załącznik nr 6 Umowa o dofinansowanie projektu,

i polegają na doprecyzowaniu w Regulaminie konkursu (w rozdziale 2.2 Przedmiot konkursu, §18 ust. 7) oraz w/w załącznikach okresu, w którym Wnioskodawca zobowiązany jest utrzymać miejsca pracy utworzone w wyniku realizacji projektu. Miejsca pracy muszą zostać utrzymane przez Beneficjenta w całym okresie trwałości projektu. Pozostałe modyfikacje są konsekwencją ww. zmian, ujednolicenia zapisów Regulaminu i załączników lub też mają charakter porządkowy i redakcyjny.