Zmiana Regulaminu konkursu w Poddziałaniu 3.3.2 Aktywność międzynarodowa małopolskich MŚP

16.12.2016

Zarząd Województwa Małopolskiego Uchwałą nr 1887/16 z dnia 15 grudnia 2016 r.
podjął decyzję o zmianie zapisów Regulaminu konkursu dla Poddziałania 3.3.2 „„Aktywność międzynarodowa małopolskich MŚP”.

Zmiany w powyższym dokumencie wynikają z decyzji Instytucji Zarządzającej RPO WM w sprawie przyjęcia Ramowego Planu Realizacji Działań dla osi 1-13 na rok 2015 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020, co skutkuje zwiększeniem alokacji przeznaczonej na dofinansowanie wszystkich projektów w ramach danego konkursu.  

Poniżej, w plikach do pobrania: