Zmienione Wytyczne zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze przystosowania przedsiębiorców i pracowników do zmian na lata 2014-2020

20.07.2016

28 czerwca 2016 r. Minister Rozwoju zatwierdził zmienione „Wytyczne zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków EFS w obszarze przystosowania przedsiębiorców i pracowników do zmian na lata 2014-2020”.

Wprowadzone zmiany wynikają m.in. z potrzeby dostosowania zapisów Wytycznych do oczekiwań Komisji Europejskiej w zakresie budowy systemu zapewniania jakości usług rozwojowych dla przedsiębiorców i pracowników, a także uwzględnienia zmian wynikających z wejścia w życie ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (Dz. U. z 2016 r. poz. 64). 

Wytyczne są skierowane do instytucji uczestniczących w realizacji programów na lata 2014-2020, w tym w szczególności do instytucji zarządzających regionalnymi programami.

Pliki do pobrania:

Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze przystosowania przedsiębiorców i pracowników do zmian na lata 2014-2020

Zestawienie uwag zgłoszonych do Ministerstwa Rozwoju w ramach konsultacji zewnętrznych projektu wytycznych (.xlsx, 95 KB)