Zrób Bilans Kariery podczas koncertu Rock dla Tosi!

Kategoria: Wydarzenia
30.01.2018
W trakcie "II Walentynkowego Koncertu Charytatywnego Rock dla Tosi" będzie okazja do wykonania Bilansu Kariery, a także zapoznania się z informacjami dotyczącymi projektu "Kierunek Kariera" i możliwościami uzyskania dofinansowania do szkoleń językowych, komputerowych, prawa jazdy.

Kierunek Kariera.jpg

Z bonów i usług doradztwa zawodowego (Bilansu Kariery) mogą skorzystać osoby pracujące (zatrudnione na umowę o pracę, na podstawie wyboru, mianowania, powołania lub spółdzielczej umowy o pracę – w rozumieniu Kodeksu pracy, a także na umowę zlecenie lub umowę o dzieło; prowadzące wyłącznie jednoosobową działalność gospodarczą i nie zatrudniające pracowników; rolnicy, którzy nie są osobami bezrobotnymi, opłacają składki w KRUS i poświęcają czas na prowadzenie gospodarstwa rolnego, nawet jeżeli nie zrealizowały żadnej sprzedaży lub usług i nic nie wyprodukowały oraz obcokrajowcy, którzy posiadają dokument upoważniający ich do pobytu oraz świadczenia pracy na terenie RP), niezależnie od miejsca wykonywania pracy, które:

  • ukończyły 50. rok życia – niezależnie od wykształcenia;
  • ukończyły 25 lat, a jeszcze nie mają 50 lat - posiadają wykształcenie co najwyżej na poziomie ukończonego liceum lub technikum (łącznie ze zdaną maturą);
  • ukończyły 18 lat, a jeszcze nie mają 25 lat - posiadają wykształcenie co najwyżej na poziomie ukończonego liceum lub technikum (łącznie ze zdaną maturą) - akcyjnie;
  • są w jakiś sposób związane z Małopolską - mieszkają, uczą się lub pracują w województwie małopolskim.

Pierwszym krokiem do otrzymania dofinansowania w formie bonów szkoleniowych jest spotkanie z doradcą zawodowym w jednym z Centrów Informacji i Planowania Kariery Zawodowej, mieszczących się w:

Z doradztwa można skorzystać również lokalnie, nasi doradcy dyżurują w punktach mobilnych w kilkudziesięciu miejscowościach Małopolski (sprawdź tutaj).

Szkolenia realizowane są na terenie całej Małopolski przez firmy szkoleniowe, które w pierwszej kolejności oferują szkolenia:

  • językowe w połączeniu z egzaminem;
  • informatyczne, w tym dotyczące obsługi np. komputerów, smartfonów, laptopów i innych urządzeń, umiejętności korzystania z internetu, korzystania z narzędzi cyfrowych i aplikacji, obsługi programów biurowych, m.in. pakietu MS Office, obsługi specjalistycznych programów;
  • kurs prawa jazdy kat. A, B, C, C+E;
  • zarządzanie projektami.

Pełna tematyka możliwych do realizacji szkoleń dostępna jest w Bazie Usług Rozwojowych (uslugirozwojowe.parp.gov.pl).

Więcej informacji o projekcie "Kierunek Kariera" udziela biuro projektu - tel. 12 619 84 55, e-mail: kariera@wup-krakow.pl.

Zapraszamy do odwiedzenia naszego stoiska w Klubie Żaczek w Krakowie w godz. od 17.00 do 19.30 (Al. 3 Maja 5, 30-063 Kraków).