Zyskaj szansę na szkolenie lub staż!

Kategoria: Działania promocyjne
24.04.2018
Szkolenia zawodowe i staże - to niektóre z możliwości, jakie daje projekt "Małopolskie gwarancje na rzecz aktywności społeczno-zawodowej", realizowany przez WUP w Krakowie. Trwa rekrutacja uczestników.

Biznes pixabay.jpg

Do udziału w projekcie zapraszamy osoby mieszkające na terenie województwa małopolskiego, będące w trudnej sytuacji życiowej, w tym między innymi: 

 • nieposiadające zatrudnienia,
 • korzystające lub kwalifikujące się do objęcia pomocą społeczną,
 • korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa,
 • o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności.

Uczestnicy mogą skorzystać z następujących form pomocy: 

 • określenie ścieżki reintegracji społeczno-zawodowej;
 • warsztaty aktywizacji społeczno-zawodowej;
 • warsztaty z podstaw obsługi komputera;
 • poradnictwo specjalistyczne - pomoc psychologa oraz innych specjalistów/ekspertów z zakresu prawa, zdrowia, itd;
 • staże i subsydiowane zatrudnienie;
 • szkolenia zawodowe;
 • pośrednictwo pracy;
 • spotkania z wolontariuszami-tutorami;
 • refundacja usług zdrowotno-społecznych.

Projekt finansowany jest ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (Oś 9. Region Spójny Społecznie, Działanie 9.1.2 Aktywna integracja – projekty konkursowe). Jego wartość to 4 mln 976 tys. zł.  Będzie realizowany do 31 marca 2020 r. 

Szczegółowe informacje o projekcie, w tym regulamin i formularz zgłoszeniowy, znajdują się tutaj

fot. Pixabay