Spotkania konsultacyjne projektu Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027 zakończone

01.12.2021
Zakończyły się spotkania konsultacje społeczne projektu Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Małopolski. W wydarzeniu online wziął udział wicemarszałek Łukasz Smółka.

Zarząd Województwa Małopolskiego zdecydował się na wydłużanie procesu konsultacji społecznych projektu Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027 z 35 dni na 55 dni tj. do 6 grudnia 2021 roku, aby dotrzeć do jak najszerszego grona mieszkańców i jak najlepiej przedyskutować z nimi ten dokument. Po zakończeniu konsultacji społecznych, wszystkie uwagi zostaną poddane szczegółowej weryfikacji przez Zarząd Województwa, a następnie opublikowane w raporcie z konsultacji społecznych.

- mówi wicemarszałek Łukasz Smółka.

Spotkania były bezpłatne, finansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Liczmy, że Program Regionalny Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027 zostanie zaakceptowany przez służby Komisji Europejskiej w I/ II kwartale 2022 roku, natomiast uruchomienie pierwszych naborów będzie możliwe jeszcze przed wakacjami 2022 roku

- dodaje wicemarszałek Łukasz Smółka.

Pliki do pobrania:

Prezentacja projektu Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Małopolski na lata 2021-2027. Małopolska Przyszłości (.pdf, 2,98 MB)