3 mln zł na zakup specjalistycznego autobusu do pobierania krwi

27.07.2020
Trwa walka z pandemią COVID-19. Za 3 mln złotych - z puli środków pakietu medycznego Małopolskiej Tarczy Antykryzysowej - Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie zakupi specjalistyczny autobus służący do pobierania krwi.

Walka z epidemią wymaga specjalistycznego sprzętu. Dyrektor Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie zwrócił się do marszałka Witolda Kozłowskiego z prośbą o sfinansowanie zakupu autobusu służącego do pobierania krwi i jej składników. 

Pracownik służby zdrowia trzyma w rękach pojemniki z krwią

Marszałek Witold Kozłowski przestawił ten wniosek na posiedzeniu Komitetu Sterującego. Uczestnicy posiedzenia, w tym wojewoda małopolski Piotr Ćwik oraz dyrektor Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Krakowie Jarosław Foremny, potwierdzili zasadność dokonania takiego zakupu w ramach przeciwdziałania epidemii COVID-19. Wcześniej, w trakcie roboczych kontaktów, potwierdzono również możliwość przeprowadzenia tej transakcji w Ministerstwie Zdrowia.

"W ramach Komitetu Sterującego podjęliśmy jednomyślnie decyzję o zakupie specjalistycznego krwiobusa. Komitet Sterujący postanowił przeznaczyć na ten cel oczekiwaną przez Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa kwotę: trzy miliony złotych z puli środków II etapu programu Małopolska Tarcza Antykryzysowa - Pakiet Medyczny. Sytuacja w regionie, wszelkie kwestie dotyczące bezpieczeństwa, są przez nas nieustannie analizowane. Małopolska Tarcza Antykryzysowa działa i wspiera mieszkańców"

- mówi marszałek Witold Kozłowski.

Decyzja Komitetu Sterującego oznacza, że Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie staje się kolejnym partnerem Województwa Małopolskiego w programie Małopolskiej Tarczy Antykryzysowej i już jako partner będzie mogło dokonać i rozliczyć zakup krwiobusa. Zostanie on sfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020.