8 mln zł na sprzęt komputerowy dla szkół podstawowych i średnich

07.10.2020
Do 26 października potrwa nabór wniosków o grant w ramach współfinansowanego ze środków unijnych projektu „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny".

Dwóch chłopców i dwie dziewczynki w pomieszczeniu pochyleni nad laptopem.

O dofinansowanie może wnioskować organ prowadzący publiczne i niepubliczne szkoły podstawowe, ponadpodstawowe oraz placówki systemu oświaty prowadzące kształcenie ogólne, z wyłączeniem szkół zawodowych, zlokalizowane na terenie województwa małopolskiego. Celem głównym projektu jest wsparcie realizacji zajęć dydaktycznych poprzez zakup sprzętu komputerowego umożliwiającego zdalne nauczanie, w związku z zagrożeniem epidemiologicznym i skutkami koronawirusa.