Bezpieczeństwo małych pacjentów

30.04.2020
Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie został objęty Małopolską Tarczą Antykryzysową. To najważniejsze ustalenie Komitetu Sterującego ds. Koordynacji Nakładów na Sektor Ochrony Zdrowia pod przewodnictwem marszałka Witolda Kozłowskiego.

Szpital otrzyma 1,5 mln zł na zakup niezbędnego sprzętu medycznego i środków ochrony.

Mężczyźni rozmawiają przy stole

"Zabezpieczymy wszystkich, od których zależy życie i zdrowie pacjentów, a szczególnie tych małych. Dlatego zaproponowałem włączenie szpitala dziecięcego do naszego projektu"

- powiedział Witold Kozłowski, marszałek województwa.

Komitet Sterujący ds. Koordynacji Nakładów na Sektor Ochrony Zdrowia pod przewodnictwem marszałka Witolda Kozłowskiego został powołany by przygotować projekt „Zakup usług i wszelkich wyrobów medycznych niezbędnych do zapobiegania, diagnostyki i zwalczania koronawirusa SARS-CoV-2 na terenie województwa małopolskiego”. Na walkę z epidemią koronawirusa przesunięto w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego ponad 325 mln zł, w tym ponad 114 mln zł na zabezpieczenie podstawowych potrzeb szpitali, jeśli chodzi o sprzęt do ratowania życia i środki ochrony osobistej dla ratowników, lekarzy i pielęgniarek . 

Małopolska Tarcza Antykryzysowa jest współfinansowana ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 2020.