Kolejny sprzęt medyczny w małopolskich szpitalach

30.04.2020
Komora dekontaminacyjna oraz aparat do leczenia nerkozastępczego - sprzęt wartości ok. 300 tys. trafił do małopolskich szpitali. Jego zakup został dofinansowany ze środków unijnych w ramach Małopolskiej Tarczy Antykryzysowej.

Nowy sprzęt w Dąbrowie Tarnowskiej

Szpital w  Dąbrowie Tarnowskiej  wzbogacił się o nowy aparat do ciągłego leczenia nerkozastępczego, wartość sprzętu to 102 600,00zł brutto.

Urządzenie medyczne

To urządzenie zastępujące funkcję nerek u krytycznie chorych pacjentów, u których doszło do ich uszkodzenia w wyniku ciężkiej  choroby, w tym powikłań związanych z chorobą zakaźną COVID-19 wywołanej wirusem SARS-CoV2. Zakupiony aparat posiada możliwość miejscowego działania przeciwzakrzepowego co znacznie zmniejsza powikłania, które są obserwowane w przypadku heparyny.

"Zakupiony sprzęt medyczny jest niezbędny do ratowania życia ludzkiego. Realizując pakiet medyczny Małopolskiej Tarczy Antykryzysowej wyposażamy szpitale, aby ratować zdrowie pacjentów w Małopolsce zakażonych koronawirusem, a służbie zdrowia zapewnić bezpieczną pracę"

- powiedział wicemarszałek Łukasz Smółka.

W ramach podziału środków w pakiecie medycznym Małopolskiej Tarczy Antykryzysowej placówka w Dąbrowie Tarnowskiej otrzymała 1 148 376,05 zł. Z tych pieniędzy szpital doposażony będzie między innymi w karetkę z wyposażeniem w sprzęt medyczny, łączności i informatyczny w standardzie PRM oraz defibrylator, laryngoskop, maski do wentylacji nieinwazyjnej CPAP, reduktory tlenowe, wózki anestezjologiczne i do transportu pacjentów potencjalnie zakaźnych oraz, sprzęt i środki do dezynfekcji

Jeszcze bardziej sterylnie w Szpitalu Uniwersyteckim

184 500,00 zł kosztowało urządzenia do dekontaminacji dla Szpitala Uniwersyteckiego. Dzięki niemu nie tylko pomieszczenia, ale także znajdujący się tam sprzęt będą aseptyczne. Urządzenie usuwa szkodliwe substancje i cząsteczki z wybranych powierzchni i narzędzi, pomaga w dbaniu o sterylność pomieszczeń, zwłaszcza podwyższonego ryzyka jakim są szpitale sale.

Przypomnijmy

W ramach pakietu medycznego Szpital Uniwersytecki w Krakowie kupi sprzęt medyczny o wartości ponad 10 mln zł, w tym m. in. ponad 130 kardiomonitorów, centralny system monitorowania dla kardiomonitorów wraz z infrastrukturą sieciową, 40 respiratorów do wentylacji NIV z akcesoriami, rozbudowę systemu zdalnej diagnostyki echokardiograficznej, aparaty do tlenoterapii wysokoprzepływowej z wyposażeniem, 35 kompletów hełmów do wentylacji nieinwazyjnej, 4 oksymetry tkankowe czy głowice kardiologiczne.

Pierwsza partia ze specjalistycznymi fartuchami, rękawicami, maskami, przyłbicami, czepkami i kombinezonami służy już małopolskim medykom. W połowie maja planowany jest odbiór pierwszych dwóch nowych karetek. Szpitale sukcesywnie będą realizować dostawy sprzętu, wyposażenia oraz środków ochrony.

W projekcie, którego celem jest doposażenie małopolskiej służby zdrowia w sprzęt pomagający w walce z koronawirudem bierze udział obecnie  45 szpitali i jednostek zdrowia z Małopolski, które sukcesywnie otrzymają zakupiony sprzęt i wyroby medyczne niezbędnych do zapobiegania, diagnostyki i zwalczania koronawirusa takie jak respiratory, namioty segregacyjne, testy do wykonywania badań w kierunku SARS-COV-2, sprzęt do dezynfekcji, wyroby medyczne jednorazowego użytku, a także karetki.

Pakiet Medyczny Małopolskiej Tarczy Antykryzysowej realizowany jest dzięki środkom unijnym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.