Fundusze Europejskie w służbie zdrowia

23.02.2022
Smutek, strach, złość, brak energii, trudnościami w koncentracji, pogorszeniem ogólnego stanu zdrowia - pandemiczna rzeczywistość „uderza” zwłaszcza w kruchą psychikę dzieci i młodzieży. Dziś jednym z najistotniejszych wyzwań jakie stoją przed ochroną zdrowia w Małopolsce jest zapewnienie opieki psychiatrycznej dzieciom i młodzieży. Od 2019 roku Szpital Babińskiego w Krakowie rozwija ten zakres świadczeń z dużym wsparciem Funduszy Europejskich w Małopolsce.

Zabytkowy budynek Szpitala Babińskiego w Krakowie

Pandemia i izolacja odebrała dzieciom możliwość prawidłowego rozwoju emocjonalnego i społecznego. Naszym priorytetem jest zapewnieniem im profesjonalnej opieki psychiatrycznej. Robimy wszystko, aby nie tylko zwiększyć dostępność świadczeń dla młodych ludzi, ale także dbamy o zakup nowoczesnych urządzeń wspomagających diagnostykę i leczenie pacjentów oraz komfort przebywania w placówce

– podkreśla wicemarszałek Łukasz Smółka

Swój udział mają w tym studenci i pracownicy krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych.

Dzięki poszerzeniu i zacieśnieniu współpracy pomiędzy Akademią Sztuk Pięknych w Krakowie i Szpitalem Klinicznym im. dr. Józefa Babińskiego możemy podziwiać efekty pierwszego większego wspólnego projektu - zaaranżowania przestrzeni Środowiskowego Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży Kraków Południe

- dodaje wicemarszałek Łukasz Smółka.

Ważne jest także wsparcie Funduszy Europejskich dla Szpitala Babińskiego zarówno w zakresie modernizacji i przebudowy obiektów szpitalnych, dofinansowanych kwotą 22,5 mln zł, jak i zakupu środków ochrony osobistej i sprzętu medycznego zrealizowanych za kwotę blisko 1 mln zł.

Wicemarszałek Łukasz Smółka rozmawia z przedstawicielami Akademii Sztuk Pięknych i Szpitala.

Od jesieni ubiegłego roku w Szpitalu funkcjonuje Pracownia Przezczaszkowej Stymulacji Magnetycznej (TMS). Pracownia dysponuje jednym z trzech w Polsce i najbardziej zaawansowanym technologicznie urządzeniem, które umożliwia stosowanie tej metody leczenia zaburzeń neurologicznych i psychicznych, zwłaszcza lekoopornej depresji. Jego zakup sfinansowany został w ubiegłym roku ze środków Województwa Małopolskiego w wysokości blisko 1 mln zł.

Podjęta w ubiegłym tygodniu decyzja o przeznaczeniu 4 mln zł na zakup tomografu komputerowego umożliwi otwarcie w najbliższej przyszłości neurologicznego oddziału klinicznego i wspomoże placówkę w walce z pandemią Covid-19, poszerzając jednocześnie zakres ofert edukacyjnej dla studentów medycyny. Do tej pory obejmuje ona psychiatrię. Szpital współpracuje również z uczelniami, które prowadzą studnia w zakresie pielęgniarstwa, pracy socjalnej i psychologii

- dodaje wicemarszałek Łukasz Smółka.

Kolorowe cyfry i opisy pomieszczeń w szpitalu.

W ciągu ostatnich dwóch lat placówka uruchomiła Poradnię Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży (czerwiec 2019), Dzienny Oddział Psychiatryczny dla Dzieci i Młodzieży (listopad 2019), trzy poradnie psychologiczne dla dzieci i młodzieży dla Skawiny, Krakowa Podgórza i Krakowa Krowodrzy (kwiecień 2020 roku).

We wrześniu 2021 roku we współpracy z Gminą Miejską Kraków rozpoczęła się realizacja projektu Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży Kraków Południe, który  finansowany jest  ze środków Unii Europejskiej (Program POWER).

Od marca 2022 roku Szpital Babińskiego w Krakowie otworzy stacjonarny oddział psychiatryczny dla dzieci i młodzieży - najbardziej potrzebny w obecnie sytuacji  wielkiego deficytu miejsc na stacjonarnych oddziałach psychiatrycznych dla dzieci i młodzieży. To tam trafiają młodzi ludzie w ciężkich stanach (np. po próbach samobójczych).

Szpital złożył ofertę, która ma zostać teraz rozpatrzona przez NFZ (decyzja zapadnie 23 lutego br). Planowane 25 miejsc, bo tyle łóżek ma mieć  oddział, jest istotnym wsparciem dla systemu opieki psychiatrycznej dla młodych pacjentów.

Szpital Kliniczny im. dr. Józefa Babińskiego w Krakowie jest największą w Małopolsce jednostką ochrony zdrowia w zakresie zaburzeń i chorób psychicznych oraz uzależnień. Systematycznie poszerza swoją ofertę o nowe specjalistyczne świadczenia np. leczenie pacjentów z tzw. podwójną diagnozą (uzależnienie od środków psychoaktywnych i zaburzenia psychiczne), znacząco poszerzył ofertę świadczeń dla seniorów w oddziałach psychogeriatrycznych oraz zwiększył liczbę miejsc w oddziałach sądowych.

Ugruntowaną renomą cieszy się działający w szpitalu od 20 lat Oddział Leczenia Zaburzeń Osobowości i Nerwic. Obecnie, wychodząc naprzeciw pilnym potrzebom, placówka rozwija świadczenia dla dzieci i młodzieży, a także realizuje adresowany do młodych odbiorców program profilaktyki samobójstw „Ty decydujesz, jak reagujesz”.